Om oss

flygtorget-flygplan

Flygkanalen är något helt nytt i Sverige. Flygkanalen är ett samarbete mellan viktiga men helt olika aktörer inom flygområdet. Flyget är oerhört viktigt för att vårt samhälle ska fungera och är en central del av många människors liv. Flygkanalen vill därför uppmärksamma flygfrågor och speciellt flygets betydelse runt om i Sverige.

Flygkanalen drivs av Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) som verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF har för närvarande 34 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder.

Flygkanalen sänder nyheter som levereras av Flygtorget som är Sveriges största interaktiva kanal för det kommersiella trafikflyget och flygindustrin. Flygtorget fungerar dessutom som en marknadsplats för flygresor, flygjobb, flygutbildning och andra tjänster med nära anknytning till det kommersiella flyget.

amf-filmproduktion

Förutom nyheter och reportage bidrar Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm (AMF-film) med historiska pärlor till Flygkanalen. AMF-film är ett av världens äldsta militära filmarkiv och även en av Sveriges äldsta producenter av film. Arkivet är ett miljöarkiv och består idag av ca 30 000 filmaskar.

Flygkanalen produceras av AKA-film.

Kontakta oss på info@flygkanalen.se.